دوفصلنامه ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، مجله ای دانشگاهی است که صاحب امتیاز آن «انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد» (به عنوان یک سازمان مردم نهاد علمی) می باشد که با مجوز وزارت علوم به انتشار مقالات علمی- پژوهشی (طبق مجوز شماره 3/18/117487 مورخ 1396/6/1) با انجام داوری تخصصی مبادرت می ورزد.

 

دوفصلنامۀ ایرانی مطالعات سازمان  ملل متحد صرفاً مقالات جدید پژوهشی اصیل را می پذیرد که به نوعی مرتبط با سازمان ملل متحد و نهادهای تخصصی وابسته به آن باشد. از این رو ، مقالات منتشره در این فصلنامه جنبۀ میان رشته ای دارند.

 

هدف اصلی دوفصلنامۀ ایرانی مطالعات سازمان  ملل متحد  ایجاد یک پایگاه فکری و علمی برای پژوهندگان بین المللی و تشویق و ترغیب آنان به ارائه مقالات با سطح کیفی بین المللی است. به این جهت، از کلیۀ اهل قلم از تمامی کشورها (اعم از ایران و سایر کشورها) دعوت می کند تا مقالات علمی- پژوهشی خود را  در سامانه فصلنامه ثبت و ارسال دارند تا پس از داوری در نوبت چاپ و انتشار قرار گیرد.هزینه ویراستاری انگلیسی بعد از پذیرش مقاله، از نویسندگان غیر انگلیسی زبان اخذ می شود.

 

فصلنامه هر شش ماه یک بار به زبان انگلیسی (و فرانسه) منتشر می شود. برای اطلاعات بیشتر، صفحه انگلیسی سامانه ملاحظه شود.

 

فراخوان مقالات فارسی، انگلیسی و فرانسه برای دوفصلنامه ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد (نشریه علمی دارای مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)

 

هیات تحریریه دوفصلنامه ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد (نشریه علمی انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد) از استادان و پژوهشگران حقوق، روابط بین الملل، علوم سیاسی و سایر رشته های مرتبط با فعالیت های سازمان ملل متحد دعوت می کند تا مقالات پژوهشی و اصیل خود را برای ارزیابی و انتشار در دوفصلنامه ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد برای این نشریه ارسال کنند.

دوفصلنامه ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد که از سال 1397 به انتشار مقالات انگلیسی و فرانسه مشغول بوده است، در نظر دارد از این پس با توجه به رسالت انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد به ویژه بسط و گسترش دانش ملل متحد به زبان فارسی و نیز پاسخ به خواست اعضای انجمن و علاقمندان به پژوهش در این حوزه، در هر سال، یک شماره به زبان فارسی نیز منتشر کند. بنابراین، از پژوهشگران محترم دعوت می شود تا مقالات پژوهشی خود به هر یک از سه زبان اشاره شده را برای نشریه ارسال نمایند. راهنمای نویسندگان و توضیحات تکمیلی مربوط به دوفصلنامه در آدرس http://www.iruns.ir/page_738.html?lang=en قابل دسترسی است.

 

فراخوان جذب حمایت مالی از دوفصلنامه علمی پژوهشی انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد

 

هیات تحریریه دوفصلنامه ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، نشریه علمی – پژوهشی انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، با استناد به بند 3 ماده 17 اساسنامه انجمن، برای حمایت مالی از فعالیت های این نشریه دعوت به همکاری می کند.

دوفصلنامه ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد نشریه تخصصی انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد است که با رویکرد معرفی محققان ایرانی در سطح بین المللی به انتشار مقالات به زبان های انگلیسی و فرانسه اقدام می کند و در نوع خود تنها نشریه جامعه علمی محسوب می شود که بدون وابستگی به هیچ نهاد یا سازمانی رسالت علمی خود را پیش می برد.

پیرو مصوبه آذرماه 1399 هیات تحریریه، اشخاص حقیقی و حقوقی که به نشریه کمک مالی داشته باشند، علاوه بر دریافت لوح تقدیر، در صفحه اول نشریه نیز مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.

شماره حساب: 0062727578 نزد بانک تجارت شعبه انقلاب فلسطین به نام انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد.

 

 

 

 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر علمی و اجرایی
دوره انتشار
دو فصلنامه
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها